مشاوره رایگان  دریافت نرم افزار  دریافت دمو  آموزش نرم افزار 
ویژه
قیمت 4,960,000تومان
فروشنده  مجموعه رایان تراز

نسخه
قابلیت ویژه دفتر مرکزی برای مدیریت هر چه منسجم تر هلدینگ به کمک شما مدیران آمده است
با اضافه شدن واحد دفتر مرکزی به سیستم تان می توانید از داخل دفتر مرکزی مراودات مالی کلیه واحد ها را به دست بگیرید .به راحتی بدون وارد شدن به تک تک واحد ها می توانید از همان واحد دفتر مرکزی اسناد حسابدرای هر یک از واحدها را ثبت و بررسی کنید ، چک دریافت یا پرداخت کنید و در نهایت گزارش جامعی از کلیه واحدهای مجموعه داشته باشید .
با این امکان جدید میتوانید از واحد های مختلف مجموعه دریافت داشته باشید و از طریق دریافت یا واگذاری چک ها بین واحد ها کلیه چک ها را به دفتر مرکزی واگذار کنید تا عملیات مالی منسجمی در مجموعه داشته باشید
همچنین کلیه گزارشات در دفتر مرکزی با مشاهده انتخاب واحد ها مجهز شده است تا گزارش گیری از تک تک یا همه واحد ها را یک جا انجام دهید