چرا رایان تراز ....؟


  • ایجاد کدینگ حسابداری در سطوح نامحدود ( کل ، معین ،تفصیل ،تفصیل 1 ،تفصیل 2 ،تفصیل 3 و .... )
  • ارتباط بین کارخانجات مختلف مجموعه بدون محدودیت جغرافیایی و تهیه گزارشات تلفیقی انبار ها و حسابداری با امکان انتقال و واگذاری چکها و اسناد بین واحدهای مختلف مجموعه از طریق واحد دفتر مرکزی
  • محاسبه بهای تمام شده سنگهای تولیدی با ثبت حسابداری صنعتی یا ادواری
  • محاسبه میزان کوپدهی و ضایعات هر سینه کار معدن
  • کنترل خط تولید و محاسبه ضایعات هر ایستگاه کاری منتخب مجموعه
  • ارائه ی گزارشات مرتبط با اداره دارایی با فرمت تایید شده
  •  

محصولات رایان تراز

⦁ محاسبه بهاي تمام شده سنگهاي توليدي،
⦁ برنامه ريزي و کنترل توليد سنگ در کارخانه ها،
⦁ گزارشات جامع عمليات و انبار...
⦁ و ... 
توضیحات بیشتر دمو

⦁ فروش کوپ به صورت خطي در يک فاکتور
⦁ محاسبه ميزان کوپ دهي و ضايعات هر سينه کار معدن
⦁ کارکرد پيمانکاران بر اساس تناژ يا متر مکعب استخراج...
⦁ و ...توضیحات بیشتر دمو

⦁ موجودي ريالي انبار با در نظر گرفتن کرايه هر متر سنگ خريداري شده
⦁ محاسبه سود فروش به صورت روزانه يا هر بازه تاريخي
⦁ تعريف 4 خاصيت تکميلي سنگ و گزارشات جداگانه يا تلفيقي از آنها...
⦁ و ..


توضیحات بیشتر دمو

⦁ ثبت انبارهاي مختلف در خطوط مختلف يک فاکتور
⦁ تخفيف به صورت درصد به هر کالا به صورت جداگانه هنگام ثبت فاکتور
⦁ محاسبه سود حاصل از فاکتور موقع ثبت فاکتور...
⦁ و ...توضیحات بیشتر دمو

هشدار


قبل از خرید نرم افزار، خواندن این مطالب را از دست ندهید.  ادامه...از زبان مشتریان

کارخانه سنگ آرمین
کارخانه سنگ یونیک
کارخانه مجموعه تکنوگرانیت و پارس هخامنش