مشاوره رایگان  دریافت نرم افزار  دریافت دمو  آموزش نرم افزار 
قیمت 1,650,000تومان
فروشنده  مجموعه رایان تراز

نسخه
در صورتیکه بیش از یک کاربر به صورت همزمان بخواهند با نرم افزار کار کنند نیاز به نرم افزار تحت شبکه داریم . اگر کاربران مجموعه در یک مکان باشند و سیستمها به واسطه کابل با یکدیگر شبکه شده باشند نیاز به نرم افزار شبکه داخلی ( LAN ) داریم . با اضافه شدن قابلیت شبکه داخلی به نرم افزار ، یکی از کاربران در شبکه قرار می گیرد و برای سایر کاربران باید افزونه کلاینت تحت شبکه تهیه شود.