مشاوره رایگان  دریافت نرم افزار  دریافت دمو  آموزش نرم افزار 
قیمت 950,000تومان
فروشنده  مجموعه رایان تراز

نسخه
در صورتیکه نرم افزار تحت شبکه داخلی ( LAN ) را تهیه کرده باشیم میتوانیم برای کاربران دیگر مجموعه، از کلاینت شبکه داخلی استفاده کنیم تا بتوانند به صورت همزمان از نرم افزار استفاده کنند