مشاوره رایگان  دریافت نرم افزار  دریافت دمو  آموزش نرم افزار 
ویژه
قیمت 2,975,000تومان
فروشنده  مجموعه رایان تراز

نسخه
در صورتیکه بیش از یک کاربر به صورت همزمان بخواهند با نرم افزار کار کنند نیاز به نرم افزار تحت شبکه داریم . اگر کاربران مجموعه در یک مکان نباشند و فاصله بین آنها به گونه ای باشد که تنها راه برقراری ارتباط اینترنت باشد نیاز به نرم افزار شبکه اینترنتی ( WAN ) داریم . با اضافه شدن قابلیت شبکه اینترنتی به نرم افزار ، یکی از کاربران در شبکه قرار می گیرد و برای سایر کاربران باید افزونه کلاینت تحت شبکه WAN تهیه شود.