مشاوره رایگان  دریافت نرم افزار  دریافت دمو  آموزش نرم افزار 
قیمت 1,560,000تومان
فروشنده  مجموعه رایان تراز

نسخه
در صورتیکه نرم افزار تحت شبکه اینترنتی ( WAN ) را تهیه کرده باشیم میتوانیم برای کاربران دیگر مجموعه، از کلاینت شبکه اینترنتی استفاده کنیم تا بتوانند به صورت همزمان از نرم افزار استفاده کنند