مشاوره رایگان  دریافت نرم افزار  دریافت دمو  آموزش نرم افزار 
ویژه
قیمت 5,585,000تومان
فروشنده  مجموعه رایان تراز

نسخه
نرم افزار رایان تراز علاوه بر نسخه جامع معدن دارای نسخه دیگری با امکانات محاسبه میزان کوپدهی و ضایعات هر سینه کار معدن ،محاسبه کارکرد پیمانکاران معادن بر اساس تناژ یا متر مکعب استخراج شده ، امکان ثبت حفاریهای معدن و میزان برش سیم برشها و امکان بررسی مرغوبیت تیغه راسولها و سیم برشها در بازه زمانی دلخواه ،ثبت سینه کارهای مختلف معدن و امکان به دست آوردن سود هر سینه کار به صورت مجزا ، امکان تعیین سهم مالک معدن در موقع ثبت فاکتور فروش و ثبت حسابداری آن و ..... میباشد که میتوانید در نسخه نرم افزار حسابداری معدن با امکان کوپدهی از آنها بهره مند شوید
نرم افزار حسابداری معدن با کوپدهی و محاسبات ضایعاتامکانات نرم افزار حسابداری معدن نسخه کوپدهی و محاسبات ضایعات

فاکتورهای ورود و خروج :
• ایجاد و ویرایش انواع فاکتورهای کوپ ( بر اساس درجه کوپ ، شماره کوپ ، شماره باسکول ، شماره بارنامه ، شماره حواله معدن ، نام راننده ، کرایه کوپ ، پلاک ماشین و ..... )
• ثبت فاکتور استخراج کوپ و فروش کوپ از لیست کوپهای استخراج شده
• ثبت فاکتور فروش مستقیم کوپ برای واحدهایی که در معدن انبار کوپ ندارند
• محاسبه میزان کوپدهی و ضایعات هر سینه کار معدن
• محاسبه کارکرد پیمانکاران معادن بر اساس تناژ یا متر مکعب استخراج شده
• امکان ثبت حفاریهای معدن و میزان برش سیم برشها و امکان بررسی مرغوبیت تیغه راسولها و سیم برشها در بازه زمانی دلخواه
• ثبت سینه کارهای مختلف معدن و امکان به دست آوردن سود هر سینه کار به صورت مجزا
• تعیین کالای تکمیلی برای کوپ و کالا جهت جلوگیری از تعریف چند کالای مشابه با خصوصیت های متفاوت
• امکان مشاهده موجودی کوپ و آخرین قیمت فروش آن به مشتری در هنگام صدور فاکتور
• مشاهده سقف اعتبار مشتری و مانده حساب مشتری در هنگام صدور فاکتور
• قابلیت ثبت اطلاعات رانندگان و بارنامه های جدا از هم در یک فاکتور با استفاده از ویژگی فاکتورهای لاینی کوپ
• امکان ثبت فروش کوپ های خطی از معدن به سنگبریها در یک فاکتور
• امکان تعیین طرف دوم حساب برای انواع فاکتورها توسط کاربر
• تعیین چند قیمت خرید و فروش برای انواع کالا و کوپ (بازه قیمت ، قیمت همکار ، قیمت عمده و 0000 )
• امکان استفاده ازیک انبار انبار برای کل فاکتور یا انبارهای مختلف برای هر سطر فاکتور
• امکان تعیین مالک معدن در موقع ثبت فاکتور فروش و ثبت حسابداری جداگانه برای آن
• تعیین حق مالک در فاکتور فروش کوپ به سه روش ( عدد ثابت ، درصدی از مبلغ کوپ ، مبلغ به ازاء هر تن کوپ )
• امکان تعیین راننده در موقع ثبت فاکتور فروش و ثبت حسابداری جداگانه برای آن
• مشاهده چرخه کوپ در کلیه سال های مالی به صورت یکجا
• گزارش دفتر کوپ با قابلیت مشاهده اطلاعات کامل کوپ اعم از کوپ های فروخته شده ، استخراج شده همراه با اطلاعات معدن ، شماره باسکول ، بارنامه ، شماره حواله معدن ، شماره کامیون ، نام راننده ، شماره کوپ ، وزن کوپ ، قیمت و...
• گزارش موجودی ریالی کوپ ( بر اساس آخرید قیمت ، میانگین قیمت و قیمت ثبت شده )
• کاردکس انبار کوپ
• تنظیمات مالیات تجمیعی و گزارشات فصلی برای ارائه به دارایی با قابلیت تجمیع کالا و کوپ
• ثبت فاکتور کسری اضافی خودکار کوپ برای تعدیل انبار
• دسترسی آسان از طریق گزارش دفتر کوپ به سند حسابداری مربوط به فاکتورهای لیست شده در گزارش
• تسویه فاکتورها به صورت نقد، چک ، پرداخت کارت خوان، اعمال تخفیف در حساب فاکتور
• ویرایش فاکتورها از داخل گزارشات انبار و ادامه گزارشگیری با اطلاعات جدید
• امکان درج اتوماتیک یا دستی شماره کوپ
• ایجاد و ویرایش انواع فاکتورهای کالا ( خرید کالا ، مصرف کالا ، برگشت از خرید کالا ، حواله انبار ، رسید انبار ،اضافه انبار کالا ، کسری انبار کالا ، فروش کالا و ..... )
• امکان تعیین طرف دوم حساب در زمان صدور فاکتور
• امکان ویرایش فاکتور ها و سند های مرتبط با حساب مشتریان بدون نیاز به خارج شدن از کارت حساب.
 
انبار داری :
• تعریف انبار به صورت درختی و با تعداد سطوح نا محدود
• موجودی ریالی کالا براساس آخرین قیمت خرید ، معدل قیمت خرید(میانگین موزون) و قیمت ثبت شده.
• مدیریت محصولات انبار در قالب تعریف گروه محصول ، محصول و انواع اطلاعات تکمیلی آن
• گزارشات جامع انبار کوپ ،کالا برای کنترل کلیه ورودی ها و خروجی ها با قابلیت فیلتر کردن انبار ، طرف حسابها ، حداقل قیمت فروش و ....
• گزارشات جامع عملیات کوپ و کالا با قابلیت انتخاب یک یا چند نوع فاکتور برای کنترل کلیه ورودی ها و خروجی ها
• تعیین انبار به صورت مجزا در هر سطر فاکتور (انبار بر خط)
• درج اتوماتیک فاکتور کسری و اضافی خودکار به ازای مصرف یا فروش کوپ هاییکه در زمان خرید وزن دقیق آنها مشخص نبوده است
• کاردکس دقیق کوپ و کالا به تفکیک در گزارشات مجزا
• فعال کردن تعداد در بسته کالا برای ثبت کالاهایی که به دو صورت بسته ای و تعدادی شمارش میشوند
• فاکتور کسری و اضافی انبار جهت تعدیل موجودی انبار
• درج فاکتور کسری اضافی خودکار جهت تعدیل انبار کوپ
• امکان فعال یا غیرفعال کردن درج اتوماتیک کسری و اضافی خودکار به ازای کوپ ها با وزن های بدون ممیز ثبت فاکتور مصرف با قابلیت انتخاب هزینه محقق شده جهت ثبت سند حسابداری مربوطه
• ثبت نقطه سفارش و امکان مشاهده موجودی زیر نقطه سفارش
• چاپ حواله بدون قیمت
• گزارش کلی فروش گروه کالا به تفکیک طرف حساب های مختلف یا کلیه طرف حسابها
• تعیین انبار به صورت کلی در بالای فاکتور و نیز به صورت مجزا در هر سطر فاکتور (انبار بر خط)
• گزارش انبار کوپ کالا سنگ براساس تفکیک موجودی اول دوره، صادره و مانده با احتساب حداقل ،حداکثر و میانگین قیمت خرید
• تعیین پروژه به صورت مجزا در هر سطر سند یا فاکتور (پروژه بر خط)
• گزارش گردش موجودی کلیه کوپها با قابلیت مشاهده کاردکس هر کوپ و به تفکیک تکمیلی هرکوپ
 
حسابداری :
• تنظیم طول کدهای حساب پیش فرض برنامه به دلخواه حسابدارو تعریف کدینگ حساب ها با سطوح نامحدود(کل ،معین،تفصیل ،تفصیل 1 ،تفصیل 2 و...)
• ثبت سند در سیستم به دو صورت دستی و اتوماتیک
• انتخاب حسابهای مورد نظر و انتقال آنها به دوره مالی بعد ، ثبت و اصلاح سند افتتاحیه دوره بعد به دفعات نامحدود
• بستن اتوماتیک حسابهای موقت و دائم به همراه صدور سند اختتامیه و انتقال حسابها و انبارها به دوره بعد و ثبت سند افتتاحیه در دوره مالی جدید ( به دفعات نامحدود )
• ترازنامه و تعیین انواع حسابها
• مرور پلکانی حسابها از ترازهای کل به معین و تفصیل وتفصیل 1 و .... تا کارت حساب و ورود به اسناد و امکان ویرایش سند و بازگشت به ترازها با در نظر گرفتن اسناد اصلاح شده
• مغایرت گیری در کارت حساب با قالبیت ذخیره مغایرت گیری ها تا 4 تاریخ قبلی
• قطعی کردن اسناد نهایی شده توسط مدیر مالی و مدیریت دسترسی سایر کاربران به مشاهده، ویرایش یا حذف اسناد
• انتقال کلیه تراکنش های مالی یک حساب به حسابی دیگر
• چاپ کلیه اسناد ثبت شده در پایان روز در قالب سند روزانه
• مشاهده ریز کلیه اسناد انتخابی ( روزانه ، هفتگی یا ... ) در یک چاپ تحت عنوان روکش سند
• مشاهده گردش کامل مالی یک حساب از دوره های مالی گذشته تا کنون در یک گزارش
• مشاهده کاربر ایجاد کننده سند و همچنین آخرین کاربر ویرایش کننده سند در لیست اسناد
• گزارش نقدینگی با توجه به میزان موجودی نقد و اسناد نزد صندوق و اسناد در جریان وصول با کسر چک های پرداختی در همان تاریخ
• کپی گرفتن از اسناد و ثبت آن در سند دیگر
• گزارش ترازنامه آزمایشی در فرمت های 2 ستونی و 4 ستونی و امکان دیدن ترازهای معین و تفضیل هر حساب کل از همان گزارش تراز کل
• تعریف دسته چک ،چاپ چک ، ابطال چک و گزارش کامل هربرگ از دسته چک
• ثبت و ویرایش انواع چک های دریافتی و پرداختی و انجام کلیه عملیات بر روی آنها از قبیل واگذاری ، برگشت و ..
• راس گیری چک از طریق انتخاب از لیست چک های دریافتی یا پرداختی و همچنین وارد کردن دستی چک ها جهت مشاهده چک معادل آنها بر اساس قیمت چک ها و تاریخ سررسید آنها
• تعیین سطح دسترسی کاربر در هر بخش از نرم افزار به صورت جامع و به تک تک آیتم ها
• امکان تغيیر دوره مالي توسط کاربر و تغییر در اطلاعات دوره های قبلی و امکان انتقال دوباره آن به دوره مالی جاری به تعداد نامحدود
• امکان پیگیری عملیات انجام شده توسط کاربران ( ثبت ، ویرایش ، حذف ) توسط مدیر سیستم همراه با درج زمان عملیات با قابلیت گزارش گیری به تفکیک کاربر ، واحد ، سیستمی که عملیات در آن واقع شده و...
• کلیه عملیات داخل سند حسابداری در صورت قطعی برق یا ارتباطات شبکه به عنوان سند تخریب شده قابل بازیابی است
 
خزانه داری :
• تعریف بانک های مجموعه با جزییاتی چون شماره حساب، کد شعبه، نوع حساب و ..
• تعریف دسته چک به تعداد نامحدود برای هر کدام از بانک های مجموعه
• با قابلیت فعال یا غیر فعال کردن دسته چک ها در هر زمان برای هر بانک
• ثبت و ویرایش انواع چک های دریافتی و پرداختی انجام کلیه عملیات بر روی آنها از قبیل واگذاری ، برگشت و ..
• انجام کلیه عملیات اعم از ثبت و ویرایش چک های در جریان وصول و همچین وصول و عودت چک های درجریان وصول
• امکان ثبت تعداد نامحدود چک در یک سند از طریق سند حسابداری
• گزارش از چک های دریافتی نزد صندوق با قابلیت تعین بازه تاریخی صدور چک و نیز بازه تاریخی سررسید چک و نیز براساس کدی که چک ها در آن حساب سند خورده اند
• گزارش از انواع چک های دریافتی اعم از چک های وصول شده ، برگشتی ، عودت شده و... به صورت مجزا و همچنین به صورت یکجا با قابلیت تعیین بازه های تاریخی صدور و سررسید چک و کد حساب شخصی که چک دریافت شده یا به وی واگذار شده ، کد بانک و...
• گزارش از انواع چک های پرداختی مانند پاس شده ، عودت شده و... به صورت مجزا یا یکجا با قابیلت جستجوی پیشرفته روی تک تک آیتم های چک
• امکان تعیین سقف پرداخت چک در روزهای خاصی از ماه
• جستجوی چک و مشاهده چرخه عملیات چک به صورت کامل شامل شماره سند و شماره حساب و.... به صورت پیوسته ومستقل ازسال مالی با قابلیت جستجو چک مورد نظردرسالهای مالی مختلف
• امکان فراخوانی پنجره جستجوی چک از هر جای برنامه و مشاهده اطلاعات مربوطه
• ثبت و گزارش گیری از چک های انتظامی و دسترسی داشتن به آنها از طریق فرم سند حسابداری
• كنترل چك هاي پرداختي (بر حسب روزهاي صدور در ماه و سقف مبلغ صدور چك در هر روز )
• راس گیری چک از طریق انتخاب از لیست چک های دریافتی یا پرداختی و همچنین وارد کردن دستی چک ها جهت مشاهده چک معادل آنها بر اساس قیمت چک ها و تاریخ سررسید آنها
• طراحی جهت چاپ چک برای هر کدام از دسته چک های تعریف شده در سیستم با قابلیت تنظیم و طراحی تک تک مولفه های روی چک
• مشاهده نقدینگی در یک نگاه برای تشخیص میزان چک های دریافتی و وجوه نقد موجود در صندوق با کسر چک های پرداختی در هر تاریخ
• امکان سفارشی کردن کد حساب در هنگام ثبت چک برای هر کاربر مجزا
• قابلیت کار کردن با چند دسته چک فعال به طور همزمان
• امکان تعیین تعداد روز مشاهده چک های نزدیک سررسید پرداخت
• قابلیت ارسال اتوماتیک پیام کوتاه برای طرف حساب ها جهت یادآوری چک های نزدیک سررسید
• امکان مشاهده چک های دریافتی یا پرداختی به یک شخص در کارت حساب
• امکان ثبت چک های واگذار شده در سند افتتاحیه
• قابلیت برگشت چک های واگذار شده ثبت شده در افتتاحیه
 
قابلیتها و افزونه های نرم افزار :
• سامانه پیام کوتاه و قابلیت ارسال پیامهای دستی و اتوماتیک بابت چکها ، فاکتورها و .....
• گزارشات مدیریتی و گزارشات فصلی
• کارت کارگری با امکان ثبت با سند یا بدون سند
• پروژه های سود و زیانی جهت تفکیک اسناد ، حساب مشتریان و سود و زیان واحدهای مختلف مجموعه ( جداگانه یا کلی )
• پروژه های بهای تمام شده جهت محاسبه بهای تمام شده سنگهای تولید شده و میزان سنگ دهی کوپها ( کیل کوپ ها )
• امکان تعریف انواع قراردادها
• امکان ثبت مشخصات کامل پرسنل و کارکرد ماهیانه افراد
• تنظیمات مالیات حقوق و تنظیم فیش حقوقی برای تعیین محاسبه مالیات حقوق و عیدی
• ثبت وام و مساعده برای هر پرسنل به صورت ماهیانه
• امکان ثبت پاداش برای هر پرسنل در هر ماه
• امکان ذخیره لیست بیمه به فرمت مورد اداره بیمه جهت ارسال لیست بیمه به تامین اجتماعی
• مشاهده لیست پرسنل برای اداره دارایی
• ثبت اتوماتیک سند حسابداری حقوق ودستمزد برای هر ماه به تفکیک هر پرسنل
• ثبت و چاپ فیش حقوقی و ...
• ايجاد نامحدود كاربر با سطوح دسترسی متفاوت و رمزهاي مختلف
• پیگیری عملیات انجام شده توسط کاربران ( ثبت ، ویرایش ، حذف ) توسط مدیر سیستم همراه با درج تاریخ انجام
• مدیریت کاربران از جمله مدیریت رمز عبور ، دسترسی به پروژه ها ، واحدهای برنامه و کلیه بخش ها
• امکان حذف منوهای سیستم برای کاربران
• تعیین سطح دسترسی کاربر به تمامی فاکتورها و اسناد ( هر کاربر دسترسی داشته باشد؟ بتواند صدور، ویرایش، حذف و چاپ کند؟ )
• امكان جستجوي پيشرفته بر حسب خود عبارت يا عبارات مشابه در هر ستون دلخواه در کلیه گزارشات
• ارسال اطلاعات به نرم افزار office با امكان كامل جهت تغييرات
• مرتب كردن هر گزارش متناسب با ستون هاي مورد نظر به صورت صعودي يا نزولي
• ايجاد دوره هاي مالي متفاوت در يك سال مالي
• كنترل دلخواه فاكتورها هنگام ثبت فاكتور (سقف اعتبار مشتريان چك شود ، طرف دوم حساب پرسيده شود ، بابت اقلام تكراري فاكتور اخطار داده شود ، چاپ فاكتور پرسيده شود ، عنوان شركت يا آرم شركت در چاپ فاكتور وجود داشته باشد ، مبلغ فاكتور رند شود)
• ايجاد نسخه پشتيبان موقع خروج از برنامه در دو مسیر جداگانه برای حفظ امنیت اطلاعات
• حذف اطلاعات به طور کامل یا حذف به صورت بخش های انتخابی
• امکان حذف دوره مالي جاري
• بازگردانی اطلاعات توسط کاربر
• امكان ايجاد نامحدود كاربر با سطوح دسترسی متفاوت و رمزهاي مختلف
• بازگردانی تنظیمات اولیه نرم افزار
• تعیین سطح دسترسی کاربر در هر بخش از نرم افزار به صورت جامع و به تک تک آیتم ها
• استفاده از ماشین حساب در حین اجرای برنامه
• دفترچه یادداشت جهت یاداوری یادداشت های روزانه
• دفتر تلفن جهت ثبت شماره های مشتریان
• راهنمای برنامه در هر صفحه با کلید F1
• کلیدهای کنترلی جهت دسترسی سریع به مواردی مانند جست وجوی چک و کارت حساب در هر صفحه
• ایجاد کلیدهای میانبر منوهای پر کاربرد در صفحه اصلی توسط هر کاربر به صورت مجزا
محصولات مرتبط