مشاوره رایگان  دریافت نرم افزار  دریافت دمو  آموزش نرم افزار 

فرم مشاوره

فرم اطلاعات مشتریان
جهت ارائه خدمات سازنده تر
 

نام و نام خانوادگی:
نام شرکت:
سمت سازمانی :
تلفن همراه:
آدرس ایمیل:
آدرس :


فرم زیر جهت بهبود روند خدمات به شما مشتریان محترم طراحی گردیده است. لذا خواهشمندیم به همه پرسشها با دقت پاسخ دهید.

 

اطلاعات اولیه سازمان


1. زمینه فعالیت مجموعه شما چیست؟
4. تيم حسابداري فعال در مجموعه شما به چه صورت فعالیت میکند؟ آيا مجموعه داراي مديرمالي می باشد؟
5. سازمان شما تک مجموعه ای است یا تشکیل شده از چند مجموعه مستقل و مرتبط به هم ؟


انتظارات و پیشنهادات شما

6. نرم افزار خوب از نظر شما باید چه ويژگي هايي را دارا باشد؟
7. مهمترين نيازهاي مجموعه شما که انتظار دارید برنامه به حل آن بپردازد، چيست؟
11. چه ویژگی هایی در نرم افزار حسابداری رایان تراز ، باعث شده برای خرید آن اقدام کنید ؟


سوالات تخصصی

1. آیا مجموعه شما دارای امکانات و فناوری شبکه می باشند؟
2. تعداد کاربراني که در مجموعه شما قرار است همزمان از نرم افزار استفاده کنند ؟
5. هم اکنون چه گزارشاتي بيشتر مورد نياز و توجه سازمان شما مي باشد؟
8. کنترل تولید و محاسبه قیمت تمام شده سنگ تا چه حد میتواند شما را به اهدافتان نزدیکتر کند؟
9. آيا مايل به معرفی مديران مالي و حسابداران مجرب، از سوی رایان تراز هستید؟


آگاهی شما از رایان تراز 

10. آیا با نرم افزار حسابداری رایان تراز و نحوه گزارشگیری در آن آشنایی دارید؟
12. تمايل داريد خدمات را به چه صورت از رایان تراز دريافت کنيد؟


با سپاس از همراهی شما دوست گرانقدر