فرم مشاوره

فرم اطلاعات مشتریان
جهت ارائه خدمات سازنده تر
 

نام و نام خانوادگی:
نام شرکت:
سمت سازمانی :
تلفن همراه:
تلفن ثابت:
آدرس ایمیل:
طریقه آشنایی:
آدرس :
شماره تلفن جهت ارتباط تلگرامی:


فرم زیر جهت بهبود روند خدمات به شما مشتریان محترم طراحی گردیده است. لذا خواهشمندیم به همه پرسشها با دقت پاسخ دهید.

 

اطلاعات اولیه سازمان


1. زمینه فعالیت مجموعه شما چیست؟
2. تاکنون عمليات حسابداري در مجموعه شما به چه صورت انجام میشده است؟ ( دستي يا نرم افزاری)
3. ثبت حسابداري در مجموعه شما به صورت دائمي مي باشد يا ادواري؟
4. تيم حسابداري فعال در مجموعه شما به چه صورت فعالیت میکند؟ آيا مجموعه داراي مديرمالي می باشد؟
5. سازمان شما تک مجموعه ای است یا تشکیل شده از چند مجموعه مستقل و مرتبط به هم ؟


انتظارات و پیشنهادات شما

6. نرم افزار خوب از نظر شما باید چه ويژگي هايي را دارا باشد؟
7. مهمترين نيازهاي مجموعه شما که انتظار دارید برنامه به حل آن بپردازد، چيست؟
8. انتظار داريد يک نرم افزار حسابداري چه تاثيري بر روي صنعت کسب وکار شما داشته باشد؟
9. به نظر شما چه تغييري در روند کسب و کارتان مي تواند براي شما موفقيت هاي بيشتري را به دنبال داشته ب
10. هم اکنون چه چيز نگران کننده اي در زمینه کسب و کارتان ذهن شما را درگیر ساخته است که مایل هستید آن
11. چه ویژگی هایی در نرم افزار حسابداری رایان تراز ، باعث شده برای خرید آن اقدام کنید ؟


سوالات تخصصی

1. آیا مجموعه شما دارای امکانات و فناوری شبکه می باشند؟
2. تعداد کاربراني که در مجموعه شما قرار است همزمان از نرم افزار استفاده کنند ؟
3. آيا سازمان شما هدفی برای آموزش پرسنل خود در زمينه شبکه ، کامپيوتر و نرم افزار دارد؟
4. آیا مديریت مجموعه تمایل به تهیه نسخه دوم جهت انجام کارها در مکاني به جز محل کار دارند؟
5. هم اکنون چه گزارشاتي بيشتر مورد نياز و توجه سازمان شما مي باشد؟
6. تاکنون از چه افرادی براي رفع مشکلات مالياتي يا مباحث فروش در سازمانتان یاری گرفته اید؟
7. سطوح نامحدود در تعریف کدهای حسابداری تاچه حد سازمان شما را در زمینه حسابداری یاری خواهد کرد؟
8. کنترل تولید و محاسبه قیمت تمام شده سنگ تا چه حد میتواند شما را به اهدافتان نزدیکتر کند؟
9. آيا مايل به معرفی مديران مالي و حسابداران مجرب، از سوی رایان تراز هستید؟


آگاهی شما از رایان تراز 

10. آیا با نرم افزار حسابداری رایان تراز و نحوه گزارشگیری در آن آشنایی دارید؟
11. تيم حسابداري سازمان شما به آموزش نرم افزار رایان تراز نياز خواهند داشت؟ نوع آموزش را به دلخواه ذ
12. تمايل داريد خدمات را به چه صورت از رایان تراز دريافت کنيد؟


با سپاس از همراهی شما دوست گرانقدر